Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Tuesday, June 2, 2015

Cập nhật dữ liệu Vol 54, 54 REMIX, 55, 55 REMIX cho Tian Karaoke List

02/06/2015 - Nhờ có sự giúp đỡ tâm huyết của một người dùng, Tian Karaoke List nền tảng Symbian Nokia Belle và Meego Harmattan đã được cập nhật phiên bản với một lượng lớn dữ liệu bài  hát tiếng Việt mới bao gồm Vol 54, 54 REMIX, 55, 55 REMIX.

Vẫn giống như phiên bản 3.5.4, ở phiên bản này mình sẽ cung cấp free link down tập tin cài đặt self-signed.

Xin cám ơn sự đóng góp công sức xây dựng dữ liệu mới của bạn duynguyen1102 và sự ủng hộ của những con người còn tha thiết với Symbian^3.