Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Sunday, January 19, 2014

Cập nhật dữ liệu vol 50 cho Tian Karaoke List

19/01/2014 - Tian Karaoke List cho cả hai nền tảng Symbian Nokia Belle và Meego Harmattan đã được cập nhật phiên bản mới với dữ liệu bài hát tiếng Việt Vol 50.
Với sự ra mắt của phiên bản 3.5.3 mình sẽ cung cấp free link down tập tin cài đặt unsigned, vì vậy muốn cài đặt, các bạn phải hack phone.
Xin cám ơn sự đóng góp công sức xây dựng dữ liệu vol 50 của bạn duynguyen1102 và sự ủng hộ của những con người còn tha thiết với Symbian^3.