Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Thursday, October 24, 2013

Cập nhật phiên bản cho Tian Karaoke List

25/10/2013 - Tian Karaoke List cho cả hai nền tảng Symbian Nokia Belle và Meego Harmattan đã được cập nhật phiên bản mới cho cả bản miễn phí và bản tính phí với dữ liệu bài hát Vol 49 và bài hát REMIX.