Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Monday, January 7, 2013

Cập nhật phiên bản cho Tian Karaoke List

07/01/2013 - Tian Karaoke List cho cả hai nền tảng Symbian Nokia Belle và Meego Harmattan đã được cập nhật phiên bản mới cho cả bản miễn phí và bản tính phí với dữ liệu Vol 47.