Tìm kiếm thông tin cấu hình điện thoại

Monday, December 17, 2012

Tian Karaoke List Free đã chính thức có mặt trên Nokia StoreĐây là phần mềm tra bài hát karaoke Arirang, phiên bản miễn phí rút gọn tính của Tian Karaoke List tính phí và điều đặc biệt là sẽ không có kèm quảng cáo.Friday, October 12, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.4.1 (Updated 13/10)

Phiên bản 3.4(1)

Các thay đổi:

 1. Dữ liệu tiếng Việt được cập nhật tới Vol 46.
 2. Đối với phiên bản cho Belle: Khóa chế độ tự động xoay màn hình để tránh tình trạng thiếu thông tin khi hiển thị do bug của Qt Quick Components 1.1 for Symbian.

Tuesday, October 9, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.4.0 (Updated 10/10)

Phiên bản 3.4(0)

Các thay đổi:

 1. Dữ liệu được sắp xếp lại để tăng hiệu quả tìm kiếm.
 2. Người dùng giờ có thể tự sửa và xem lời bài hát thủ công, tập tin lời bài hát được lưu trong thư mục "Tian Karaoke List" dưới dạng tập tin văn bản có tên là số ID của bài hát.

Wednesday, June 27, 2012

Belle, Meego - Tian Karaoke List 3.3.2 (Updated 3/7)

Phiên bản 3.3(2)

Các thay đổi:

 1. Fix một vấn đề nhỏ trong việc lưu danh sách bài hát yêu thích, gây lag ứng dụng.

Monday, June 25, 2012

Meego - Tian Karaoke List 3.3.1

Phiên bản 3.3(1)

Các thay đổi:

 1. Như bản 3.3(0).
 2. Thay đổi thành phần Component cho phù hợp với qui định của Store.

Wednesday, June 6, 2012

Meego - Tian Karaoke List 3.3.0

Phiên bản 3.3(0)

Các thay đổi:

 1. Là bản đầu tiên được port từ phiên bản của hệ điều hành Symbian.
 2. Dữ liệu bài hát tiếng Việt (update tới vol45), tiếng Anh, tiếng Trung.

Sunday, May 20, 2012

TianFoneInfo - Ứng dụng xem thông tin các loại Mobile


Dùng để xem thông tin cấu hình của các điện thoại trên thị trường.
Ứng dụng tuy chưa được hoàn thiện, nhưng có thể dùng được, ai có nhu cầu thì cài.
Cần kết nối Internet để dùng vì xài dữ liệu Online.

Wednesday, May 2, 2012

Tian Karaoke List 3.3.0 for Belle

Phiên bản 3.3(0)

Các thay đổi:

 1. Tăng hiệu năng và khả năng tương thích với Belle FP1.
 2. Thêm dữ liệu bài hát tiếng Trung, tìm kiếm tên theo kiểu pinyin.
 3. Update dữ liệu bài hát tiếng Việt tới Volume 45.

Thursday, April 26, 2012

Wednesday, April 25, 2012

Tian Karaoke List 3.2.0 for Belle

Phiên bản 3.2(0)

Các thay đổi:

 1. Tăng hiệu năng và sự ổn định (FP1 chưa test).
 2. Sửa lỗi trong việc tìm kiếm bài hát tiếng Anh.

Thursday, April 19, 2012

Tian Karaoke List 3.1.0 for Belle

Phiên bản 3.1(0)

Các thay đổi:

 1. Thêm màn hình Loading trong thời gian tải dữ liệu.
 2. Thêm danh sách các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt trong chức năng xem theo Volume.

Friday, April 6, 2012

Android Karaoke List 1.6


Phiên bản: 1.6
Release log: Thay đổi cấu trúc dữ liệu, tăng hiệu năng của App, thay đổi cơ chế tìm kiếm nâng cao.

Thursday, January 5, 2012

05/01/12 - Tian Karaoke List 2.2.0 - Cập nhật link Nokia Store

Nokia Store: Gõ những từ khóa ở dưới đây để tìm trong Nokia Store (mỗi keyword cách nhau dấu phẩy): tian, karaoke, tiankaralist, karaoke list, viet soft, viet, list.

05/01/2012 - CHÍNH THỨC UPDATE LÊN PHIÊN BẢN 2.2(0).